นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทียนจิน ประเทศจีน ได้ออกแบบพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ-ง่ายต่อการรีไซเคิล-แถมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งจากกระบวนการผลิตและย่อยสลายได้มากกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 97% โดยพลาสติกที่ว่านี้ทำมาจาก DNA

โดยสาเหตุที่นักวิจัยพยายามคิดค้นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ขึ้นมา เนื่องจากพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำมาจากปิโตรเคมี ที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ต้องใช้ความร้อนจัดและสารเคมีที่เป็นพิษในการผลิต และต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายตามธรรมชาติ และถึงจะมีการรณรงค์การใช้พลาสติกซ้ำ แต่ก็มีพลาสติกจำนวนน้อยมากที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ถูกนำไปฝังกลบ เผาเป็นเถ้าถ่าน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทราบกันดี

หรือหลายคนอาจจะบอกว่า “แต่ทุกวันนี้ก็มีพลาสติกทางเลือกที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น พลาสติกที่ทำจากแป้งข้าวโพดและสาหร่าย” แน่นอนว่าพลาสติกประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ แต่ปัญหาคือกระบวนการผลิตยังคงใช้พลังงานสูงและปล่อยมลพิษออกมาอยู่ดี ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องการแก้ปัญหานี้จนได้ออกมาเป็น “พลาสติก DNA”

โดยแบบจำลองของพลาสติก DNA ถูกสร้างขึ้นโดยการรวม DNA จากสเปิร์มของปลาแซลมอน เข้ากับสารเคมีที่ได้จากน้ำมันพืช – จะได้ออกมาเป็นสารตั้งต้นเหลวเหมือนเจล – จากนั้นนำเจลที่ได้ไปใส่แม่พิมพ์เพื่อก่อรูปเป็นวัสดุที่เราต้องการ (เช่นแก้ว) – เสร็จแล้วทำให้แข็งตัว ด้วยการทำแห้งเยือกแข็งที่ดูดน้ำออกจากเจลที่อุณหภูมิต่ำ 

ทั้งนี้ นักวิจัยได้สร้างวัตถุหลายอย่าง เช่น ถ้วย ปริซึมสามเหลี่ยม ชิ้นส่วนปริศนา แบบจำลองโมเลกุลดีเอ็นเอ และชิ้นส่วนรูปทรงดัมเบลล์ และสำหรับการรีไซเคิลก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการจุ่มลงในน้ำ เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นเจล (สารตั้งต้น) ที่สามารถทำไปใส่ในแม่พิมพ์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่น ๆ ตามต้องการ

แต่เอ๊ะ..ถ้าแค่จุ่มน้ำก็ละลาย แล้วแบบนี้จะใช้งานอะไรได้ ? ดายง หยาง ผู้นำการวิจัยนี้ ระบุว่า จริงอยู่ที่มันไม่แข็งแรงเท่าพลาสติกปิโตรเคมีทั่วไป และต้องเก็บให้แห้ง ดังนั้นมันจึงเหมาะกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้ นักวิจัยจาก Deakin University ในออสเตรเลีย เสริมว่า เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำ โดยการเคลือบสารเคมีกันน้ำ เช่นเดียวกับที่ใช้กับถ้วยกระดาษ

มาสรุปข้อดี-ข้อเสีย ของพลาสติก DNA กันสักนิด โดย ข้อดี : มีวัสดุในการผลิตเพรียบพร้อม เพราะบนโลกมี DNA ราว 5 หมื่นล้านตันบนโลก ซึ่งเราสามารถสกัด DNA ได้จากหลายแหล่ง เช่น เศษพืช สาหร่าย ปลา หรือแบคทีเรีย สามารถผลิตและย่อยสลายได้ง่ายโดยไม่ปล่อยมลพิษต่อโลก ส่วนข้อเสียคือไม่แข็งแรงเท่าพลาสติกทั่วไป

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการค้นคว้าแบบจำลอง ที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไป นักวิจัยยังคงต้องหาแนวทางที่จะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นและใช้งานได้จริง โดยทีมพัฒนาตั้งใจว่าในอนาคตพวกเขาวางแผนที่จะใช้มันในเชิงพาณิชย์ให้ได้

จำนวนทั้งหมด 2424 รายการ
1
2
3
4
5
6
...
202