“ประตูสู่นรก” (Gate to Hell) ชื่อนี้อาจฟังดูแล้วน่ากลัว แต่มันมีสถานที่นี้อยู่จริงในเมืองเดเนซิล ประเทศตุรกี ซึ่งถูกสร้างตั้งแต่สมัยยุคโรมันโบราณ และมีความเชื่อว่าหากนำสัตว์สังเวยเข้าไปในประตูสู่นรกนี้ สัตว์เหล่านั้นจะตาย ในขณะที่นักบวชยังมีชีวิตรอดกลับมา ข้อเท็จจริงของสถานที่ลึกลับแห่งนี้เป็นอย่างไร ? เดี๋ยว flagfrog เล่าให้ฟังครับ

พลูโตเนียมแห่งเมืองเฮียราโพลิสในปัจจุบัน

ประตูสู่นรกนี้มีชื่อว่า “พลูโตเนียม” (Plutoniom) โดยมีที่มาจากคำว่า “พลูโต” (Pluto) ชื่อของเทพเจ้าแห่งยมโลกของชาวกรีก-โรมัน นั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตใดที่เข้ามาเยือนในประตูแห่งนี้ จะถูกนำพาสู่ยมโลกและไม่สามารถมีชีวิตกลับออกไปได้อีกเลย

พลูโตเนียมตั้งอยู่ในเมืองโบราณแห่งโรมัน “เฮียราโพลิส” (Hierapolis) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามค้นหาสาเหตุว่า “ทำไมประตูสู่นรกแห่งนี้ถึงสามารถพรากชีวิตของสัตว์ที่ถูกนำไปสังเวยแก่เทพเจ้าพลูโต ในขณะที่เหล่านักบวชที่นำสัตว์เข้าไปในประตูยังมีชีวิตอยู่และเดินกลับออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์”

ภาพจำลองของสถานที่ประกอบพิธีกรรม โดยมีประตูสู่นรกพลูโตเนียมอยู่ตรงกลาง

กุญแจของเรื่องนี้ถูกค้นพบโดยทีมของฮาร์ดี ฟานซ์ (Hardy Pfanz) ผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟ เขาอธิบายว่า เนื่องจากประตูสู่นรกนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน “รอยแยก” ของเปลือกโลกพอดี ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากใต้พิภพค่อย ๆ ระเหยขึ้นมาสู่พื้นผิว และมันก็สอดคล้องที่ว่าเมืองเฮียราโพลิสมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการปรากฏขึ้นของรอยแยกของเปลือกโลกอีกด้วย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยขึ้นสู่ภายในประตูสู่นรก ในช่วงเวลากลางวันแก๊สชนิดนี้จะขยายตัวและลอยสู่ขึ้นในบรรยากาศได้ ทว่า ในช่วงที่อากาศเย็นอย่างในเวลากลางคืนนั้น แก๊สจะควบแน่นและหนักกว่าอากาศทั่วไป ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์วนเวียนอยู่ใกล้พื้นดินมากกว่า

แต่เมื่อมีแก๊สพวยพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของเปลือกโลกและตกลงสู่พื้นดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในเวลากลางคืน ทำให้ภายในประตูสู่นรกเกิดลักษณะของ “ธารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์” คือในระดับตั้งแต่พื้นดินของประตูสู่นรกสูงขึ้นมาราว 40 เซนติเมตรจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่หนาแน่นคิดเป็น 53% ซึ่งความหนาแน่นขนาดนี้สามารถทำให้คุณขาดอากาศหายใจตายได้เลย

ภาพจำลองการทำพิธีสังเวยสัตว์แก่เทพเจ้าพลูโต

และนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมสัตว์ที่เข้าไปข้างในถึงตาย ในขณะที่มนุษย์ยังเดินเข้าออกโดยไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสัตว์โดยส่วนมากที่ถูกนำเข้าไปสังเวย ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่, เป็ด, ห่าน หรือหมู ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวัวหรือกระทิง ระดับใบหน้าของสัตว์เหล่านี้จะอยู่ค่อนข้างต่ำ (คือสัตว์ปีกจะตัวเล็กอยู่แล้ว ในขณะที่วัวหรือกระทิงจะสังเกตเห็นว่าส่วนหัวของพวกมันอยู่ต่ำกว่าส่วนหลัง) ทำให้พวกมันสูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเต็ม ๆ ในขณะที่นักบวชอาจมีความสูงราว 170 เซนติเมตรขึ้นไป ความสูงระดับนี้จึงรอดพ้นจากธารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่ยาก

นอกจากนี้ เชื่อว่าการประกอบพิธีสังเวยจะทำในเวลากลางคืน โดยมีหลักฐานการค้นพบตะเกียงไฟในพื้นที่ใกล้ประตูสู่นรกจำนวนมาก คาดว่านักบวชจะใช้ตะเกียงนำทางเข้าไปสู่ภายในประตู ในขณะที่ลากสัตว์สังเวยเข้าไปด้วย ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมประตูสู่นรกจึงสามารถพรากชีวิตของสัตว์สู่ยมโลกได้ แต่มนุษย์ไม่เป็นอะไรนั่นเองครับผม

จำนวนทั้งหมด 2420 รายการ
1
2
3
4
5
6
...
202